Документація кабінету

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Державні вимоги до системи фізичного виховання учнівської молоді

Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Методи випробовування гімнастичних приладів

Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних вікових груп

Типові переліки навчально-наочних посібників у спортивній залі

Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

Щодо обовязкової ділової документації