План роботи психолога на 2016-2017 н.р.

 

Програми семінарів

 

Місяць

Назва семінару

З ким проводиться

Жовтень

Організація проектної та науково дослідницької діяльності учнів на уроках та в позакласній роботі

Учасники НВП

 

Листопад

Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів та учнів; конструктивні шляхи вирішення конфліктів.

Учасники НВП

 

Лютий

Профілактична робота з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах..

Учасники НВП

 

Березень

Попередження професійного вигорання для профілактики стресового стану вчителя.

Учасники НВП

 

 

Програма тренінгів

 

Місяць

Назва тренінгу

З ким проводиться

Вересень-жовтень

Тренінг з адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі

Учні 1-х класів

Тренінг з адаптації учнів 5-х класів.

Учні 5-х класів

Листопад-січень

Тренінг психологічної підтримки «Знаю. Можу. Роблю.»

Учні 3-4-х класів

Лютий-ківітень

Тренінг психологічної підтримки «Знаю. Можу. Роблю.»

Учні 6-8-х класів

 

 

Аналіз роботи психологічної служби комунального закладу освіти «середньої загальноосвітньої  школи №83 Дніпропетровської обласної ради» за  2016-2017 навчальний рік

 

Завдання над якими працювала психологічна служба СЗШ у 2016-2017 навчальному році:

- надання психологічної підтримки учням-переселенцям;

- формування в учнів емоційно-вольової сфери, як запорука успішної соціалізації;

- формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності у досягненні майбутнього професійного успіху;

- формування системи знань учнів про специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією (для учнів 8-9 класів);

- створення сприятливих психолого-педагогічних умов для підвищення творчої активності вчителів  та учнів;

- профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

Аналізуючи діагностичну (індивідуальну та групову) роботу з учнями були використані психодіагностичні методики , що спрямовані на:

- діагностику адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

- діагностику пізнавальних процесів учнів 3-х та 4-х, що навчаються науково-педагогічною програмою «Росток» з метою порівняння результатів;

- діагностику схильності до суїцидальної поведінки серед підлітків та  учнівської молоді;

- діагностику готовності до профільного навчання серед учнів 8-9 класів;

- діагностику готовності до життєвого самовизначення учнів 11 класу;

- діагностику майбутніх першокласників до навчання у 1 класі.

Робота з батьками та педагогічним колективом проводилася за такими напрямками:

- виступи на міських семінарах присвячені розвиваючому навчанню;

- виступи на батьківських зборах ;

- організація семінару для батьків та педагогічного колективу з метою профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків.

Під час консультаційної роботи було:

- ознайомлено батьків з роботою психологічної служби та практичного психолога зокрема, як невід’ємної  частини навчально-виховного процесу та успішної адаптації учнів;

- надано індивідуальні консультації учням з порадами для зниження напруженості, підняття самооцінки та ін.;

- надано інформацію батькам учнів щодо психологічних особливостей підліткового віку.

Виходячи з цього в подальшій роботі психологічної служби є необхідним приділити більше уваги індивідуальним консультаціям, що спрямовані на формування самостійного прийняття рішення, підвищення рівня самооцінки, самоорганізації, зниженню напруженості, формуванню комунікативної компетенції; при консультативній роботі з педагогічним колективом звернути увагу на індивідуально-психологічні особливості дітей, які  слід враховувати у період адаптації першокласників та учнів 5-х класів при переході до середньої ланки навчання.

На сьогоднішній день визначено, що особистісно-орієнтована система шкільної освіти вимагає психолизації навчально-виховного процесу, розвитку самої освіти і всіх її суб’єктів.

Одне з провідних завдань сучасного суспільства – створення такої освітньої системи, яка б не тільки залучала учнів до висот культури, але й зберегла та зміцнювала їх психічне та фізичне здоров’я.

Організація сучасного навчально-виховного процес неможлива без значної уваги до стимулювання та розвитку життєвих позицій учнів, спрямованих на здоровий спосіб життя.  Необхідно створювати такі умови для учнів, в яких вони були б спроможними мобільно реагувати на нові умови  життя, адаптуватися до нагальних, соціальних та професійних потреб, комфортно почувати себе у суспільстві, тобто бути соціалізованою особистістю.

 

 

 

   Планування роботи психологічної служби 

                       на 2016-2017 навчальний рік

Тема: Створення умов для самовдосконалення та самореалізації особистості, її соціального становлення.

Самоосвіта на тему: Формування емоційно-вольової сфери учня -  необхідна умова успішної соціалізації особистості.

План роботи  практичного психолога СЗШ№83 на 2016-2017 навчальний складено на підставі «Положення про психологічну службу України» , згідно з  Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо діяльності працівників психологічної служби у 2016-2017 н. р. від 25.07.2016 р. та інших нормативних документів з цього питання.

Основна мета психологічної служби школи: психологічний супровід індивідуального розвитку кожного учня в реалізації навчально-виховного процесу та охорони його психофізіологічного здоров’я.

Завдання психологічної служби:

- впровадження в практику школи корекційно-розвиваючих програм навчально – виховної діяльності з урахування індивідуального розвитку учнів;

- діагностика та супровід процесу адаптації першокласників т а учнів 5-х класів;

- виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної  корекції та надання їм психолого – педагогічної допомоги;

- здійснення профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів школи;

- здійснення моніторингу та профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської молоді;

- сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, можливостей та здібностей;

- надання психологічної допомоги сім’ям, що опинилися у тяжких життєвих ситуаціях;

- проведення роботи  по реалізації основних програм психологічної служби міста:

·        Психологічна підтримка учнів переселенців, які прибули з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і зі східних областей України;

·        Попередження суїцидальної поведінки;

·        Попередження жорстокого поводження з дітьми, експлуатації дітей та захист прав дитини;

·        Участь у кампанії «Стоп насильству!»;

·        Реалізація Конвенції ООН про права дитини;

·        Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді;

·        Профілактична робота щодо запобігання торгівлі дітьми;

·        Зменшення шкідливого  впливу  тютюну на здоров’я населення;

·        Протидія поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

·        Гендерне виховання та гендерна рівність;

·        Профілактика ВІЛ / СНІД;

·        Психологічна підтримка учнів, батьки яких знаходяться в зоні АТО;

·        Психологічна підтримка дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

·        Педагогічна психогігієна.

 

- підвищення власної психологічної  та професійної компетентності, самоосвіта та самовдосконалення.

Завданнями діяльності психолога, які пов’язані із забезпеченням навчального процесу в цілому є:

- забезпечення сприятливих умов для розвитку здібностей особистості в умовах  школи розвиваючого навчання;

- надання необхідної допомоги медпрацівникам у здійсненні заходів щодо програми розвитку школи, апробації інноваційних технологій;

- психологічний  супровід підготовки вчителів до роботи в проектних класах «Інтелект України».

 

 

 

 

з/п

Зміст роботи з учнями, педагогічними працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Строк проведення

 

 

 

1.

Організаційно-методична робота

 

 

 

 

1.1.

Складання планів роботи на рік, місяць, тиждень

 

1.2.

Консультації у навчально-методичних семінарах та нарадах;

Протягом року

1.3.

Оновлення бази психодіагностичних методик, огляд новинок психолого-педагогічної літератури;

1.4.

Підбір психолого-педагогічної літератури для здійснення психологічної роботи та консультацій учнів, батьків та педагогічного колективу;

1.5.

Підготовка та проведення «Години психолога» з учнями 1-11 класів.

Регулярно протягом року

1.6

Згідно плану роботи СЗШ

 

Підготовка до участі у педнарадах, нарадах при директорі, роботі кафедр та методичних об’єднань СЗШ з проблем психологічного супроводу та психологічної допомоги у ході навчально-виховного потенціалу учнів та впровадженню інноваційних технологій, зокрема:

- Про активізацію роботи із запровадження інклюзивного навчання в навчальному закладі дітей із особливими потребами;

- про хід виконання експериментальної програми комплексного розвитку дітей «Росток» на узагальнюючому етапі (згідно наказу МОН України «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній заклад»), участь у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» та ін.

Жовтень - грудень

1.7.

Підготовка до участі у засіданнях Школи молодого вчителя

 

Жовтень - березень

1.8.

Підготовка статистичного звіту за І семестр

до 11 грудня

1.9.

Підготовка статистичного та аналітичного звітів за рік

До 7 травня

2.

Психодіагностична робота

 

 

 

 

2.1.

Порівняльне дослідження пізнавальних процесів учнів 2-4 класів, що навчаються за науково-педагогічними програмами «Росток» та «Інтелект України» та дітей, що начаються за звичайною програмою

Вересень

2.2.

Діагностика соціально-психологічної адаптації учнів 1-х класів;

Жовтень - листопад

2.3.

Дослідження особливостей пізнавальної та особистісної сфери учнів 1-х класів, що мають ознаки дезадаптації;

Жовтень  - грудень

2.4.

Психолого-педагогічна діагностика готовності учнів 5-х класів до навчання у середній школі;

Жовтень – листопад

2.5.

Поглиблене дослідження пізнавальної та особистісної сфери учнів 5-х класів, що мають ознаки дезадаптації;

Жовтень - грудень

2.6.

Психодіагностика учнів початкової школи щодо виявлення педагогічної занедбаності;

Листопад  - квітень

2.7.

Діагностика рівня та змісту адаптації учнів 10 класу

 

Листопад

2.8.

Діагностика схильності до суїцидальної поведінки серед учнів 7-11 класів

Грудень

2.9.

Діагностика індивідуально-психологічних особливостей учнів  та педагогічних працівників за їх ініціативою;

Протягом року

2.10.

Готовність до профільного навчання учнів 8-х класів

Січень

2.11.

Психолого-педагогічна діагностика готовності учнів 4-х класів до переходу у середню школу;

Квітень

2.12.

Профорієнтаційна діагностика серед учнів 9, 11 класів ;

Протягом року за запитом

2.13.

Готовність до життєвого самовизначення випускників школи

Квітень

2.14.

Групова психодіагностична робота з учнями згідно педагогічних запитів та особистих спостережень фахівців школи.

Протягом року

2.15.

Діагностика психологічної готовності до навчання в школі майбутніх першокласників

Квітень-Травень

2.16.

Індивідуальна психодіагностична робота з учнями згідно педагогічних запитів, особистих спостережень фахівців СПС школи та запитів учнів і їх батьків

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

3.

Консультативна робота

 

 

 

 

3.1.

Індивідуальна та групова консультативна робота з учнями стосовно індивідуально-психологічних особливостей згідно замовлень;

Протягом року

3.2.

Індивідуальне та групове консультування за результатами профдіагностики  з учнями старших класів;

Протягом року

3.3.

Індивідуальне та групове консультування учнів з молодіжних та підліткових проблем, за результатами тестування та згідно замовлень;

Протягом року

3.4.

Консультативна робота з батьками:

- індивідуальна (по замовленню)

- групова, в ході батьківських зборів згідно тем досліджень та психодіагностичної роботи соціально-психологічної служби СЗШ;

Протягом року

3.5.

Індивідуальна та групова консультативна робота з батьками учнів стосовно діагностики та профілактики педагогічної занедбаності;

Протягом року

3.6.

Індивідуальна та групова консультативна робота з батьками та учнями щодо профілактики, виявлення та корекції девіантної поведінки;

Протягом року

3.7.

Консультативна робота з батьками дітей, які будуть зараховуватись до 1-х класів початкової школи СЗШ

Квітень - липень

 

 

 

4.

Психопрофілактична робота

 

 

 

 

4.1.

Проведення психопрофілактичного тренінгу «Знаю. Можу. Роблю.»

Листопад-січень,

Лютий-квітень

4.2.

Участь у підготовці та проведенні педагогічних консиліумів, міні педради  при виникненні проблемних ситуацій з навчанням та поведінкою окремих учнів;

 

 

 

При необхідності

4.3.

Аналіз причин виникнення конфліктних ситуацій у відносинах між вчителем та учнем, вчителем та батьками тощо ( за замовленням)

4.4.

Підготовка та проведення батьківських зборів батьків першокласників за темою: «Адаптація першокласників до умов навчання в школі»

 

Жовтень - листопад

4.5.

Підготувати та провести батьківські збори батьків 5-х класів за темою: « Адаптаційні процеси у п’ятикласників до умов навчання у середній школі, психолого-педагогічні аспекти підвищення соціальної адаптації»

Жовтень - листопад

4.6.

Підготувати та провести бесіди, лекції для реалізації основних програм психологічної служби міста:

-         Попередження жорстокого поводження з дітьми, експлуатації дітей та захист прав дитини;

-         Реалізація Конвенції ООН про права дитини;

-         «Стоп  насильству!»;

-         Профілактика ВІЛ/СНІД;

-         Репродуктивне здоров’я  нації;

-         Гендерне виховання;

-         Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді;

-         Профілактика тютюнопаління;

-         Протидія поширенню наркоманії;

-         Попередження суїцидальної поведінки;

-         Психологічна підтримка учнів переселенців, які прибули з території Автономної Республіки Крим та  м. Севастополя і зі східних областей України;

-         Психологічна підтримка учнів, батьки яких знаходяться в зоні АТО;

-         Психологічна підтримка дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

-         Педагогічна психогігієна.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Листопад – квітень

Грудень

Березень – квітень

 

Січень

 

Лютий - березень

Січень - березень

Листопад – квітень

 

 

 

 

 

Протягом року

    4.7.

Відвідування уроків, бесіди з педагогічним колективом та батьками про успішність та поведінку, умови розвитку учнів. Висновок-бесіда з батьками; виступи на нараді вчителів;

Протягом року

5.

Корекційно - відновлювальна та розвиваюча робота

 

 

 

 

5.1.

Проведення тренінгу по адаптації першокласників

Вересень-жовтень

5.2.

Проведення тренінгу по адаптації учнів 5-х класів

Вересень

5.3.

 Проведення індивідуальної та групової корекційно – відновлювальної та розвивальної роботи згідно педагогічних запитів, запитів батьків та особистих спостережень;

 

 

 

 

Протягом року

5.4.

Індивідуальна та групова корекційно – відновлювальна та розвивальна  робота з учнями 1-11-х класів (за результатами дослідження та згідно запитів).

5.5.

Профілактика проявів  агресії та аутоагресії  різних вікових груп учнів у ході навчально – виховного процесу (за результатами дослідження та згідно запитів)

5.6.

Психологічна підтримка учнів переселенців, які прибули з АР Крим та міста Севостополя та східних областей

Протягом року

5.7.

Психологічна підтримка дітей батьки яких знаходяться в зоні АТО

Протягом року

5.8.

Психологічна підтримка дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

Протягом року

6.

Психологічна просвіта

 

 

 

 

 

6.1.

Участь у психологічних семінарах, нарадах за замовленням адміністрації та СЗШ

Протягом року

6.2.

Виступи перед учнями на класних годинах, перед батьками на батьківських зборах, перед педагогічними працівниками на нарадах стосовно психологічних проблем дитини, згідно з результатами проведених досліджень;

6.3.

Підготувати та провести бесіди, лекції для реалізації основних програм психологічної служби міста:

-         Правильне формування емоційно-вольової сфери, запорука успішної соціалізації учнів;

-         Попередження жорстокого поводження з дітьми, експлуатації дітей та захист прав дитини;

-         Реалізація Конвенції ООН про права дитини;

-         «Стоп  насильству!»;

-         Профілактика ВІЛ/СНІД;

-         Репродуктивне здоров’є  нації;

-         Гендерне виховання;

-         Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді;

-         Профілактика тютюнопаління;

-         Протидія поширенню наркоманії;

-         Попередження суїцидальної поведінки.

-         Педагогчна психогігієна

Протягом року

 

 

Листопад – квітень

 

 

Грудень

 

 

Березень – квітень

 

Січень

 

Лютий - березень

Січень - березень

Листопад – квітень

 

Протягом року

6.4.

Виступ на батьківських всеобучах за темами:

- Попередження насилля у сім’ї ;

- Створення психологічно благополучної атмосфери у родині та ін.

 

Згідно плану роботи СЗШ

6.5.

День психологічної служби Дніпропетровщини

25 вересня

6.6.

День психологічного здоров’я в навчальних закладах

10 жовтня

6.7.

Міський семінар для психологів

листопад

6.8.

День толерантності

16 листопада

 

 

 

7.

Навчальна діяльність

 

7.1.

Викладання факультативного курсу для учнів 7-го класу «Гармонія»

Протягом року один раз на тиждень

7.2.

 

Викладання факультативного курсу для учнів 9-го, 10 -го класу «Життєвий вибір»