План роботи соціального педагога

 

№з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

I. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1

Дотримання принципів толерантного ставлення до вихованців « Моральної педагогіки»

протягом року

Психолого-

педагогічна

служба

1.2

Вивчення нормативних документів.

постійно

Соц.педагог

1.3

Вивчення та впровадження в практику роботи особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання.

протягом року

Психолого-педагогічна

служба

1.4

Створення в колективі атмосфери психологічного комфорту та соціального простору

постійно

Адміністрація школи, психолого-педагогічна

служба

1.5

Залучення до роботи працівників управління-служби у справах дітей, центру сім’ї та молоді, кримінальної міліції та медичних служб

 

протягом року

Соц.педагог, ЗДВР

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

2.1

Складання плану роботи на рік, місяць, тиждень

вересень

Соц.педагог, ЗДВР

2.2

Вивчення та реалізація моделі педагогічної системи школи

вересень

Адміністрація школи, психолог, соціальний педагог, вчителі

2.3

Допомога класним керівникам,

керівникам 6-11 класів у плануванні принціпів:

- повага до особистості;

- опір на позитивне;

- «не зашкодь».

вересень

соціальний педагог

2.4

Допомога класним керівникам 1-5 класів у складанні програм адаптаційного періоду з

урахуванням можливостей учителів і дітей на основі базової програми

вересень

соціальний педагог,

психолог

2.5

Допомога батькам:

- способи взаємодії вчителів та батьків;

- як допомогти дитині вчитися;

- батьки та друзі дитини.

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог,

психолог

 

2.6

Допомога вчителям-предметникам:

  • як створити доброзичливу атмосферу для учнів і вчителів;
  • як швидко пізнати школярів;
  • індивідуалізувати та диференціювати навчання.

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог,

психолог

 

2.7

Допомога учням

- ділові ігри, конкурси;

-тренінги;

- виховні години (шляхи самовдосконалення особистості).

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог,

психолог

 

2.8

Аналіз роботи соціального педагога за рік

травень

соціальний педагог

III. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

3.1

Координація діяльності методичних комісій з метою реалізації особистісно орієнтованої технології навчання, виховання і розвитку школярів:

- саморозвиток;

-самовдосконалення;

- самореалізація

Вересень,

січень,

квітень

ЗДНВР,м/р,

соціальний педагог

3.2

Реацізація моніторингового супроводу освітньо-виховного процесу.

 

 

постійно

ЗДНВР,м/р,соціальний педагог

3.3

Проведення круглих столів:

-сучасні інструментарії вивчення особистості;

- професійна культура сучасного вчителя.

жовтень,

листопад,

січень

Адміністрація школи, психолог, соціальний педагог

3.4

Продовження діяльності консультативно-методичного центру

протягом року

психолог, соціальний педагог, бібліотекар

3.5

Скласти методичні рекомендації для класних керівників:

  • навчання без проблем;
  • «радість успіху» з формування навичок навчально-пізнавальної діяльності;
  • джерела особистості

протягом року

психолог, соціальний педагог

IV. РОБОТА З УЧНЯМИ

  1. Соціально-педагогічна підтримка дітей, які живуть у соціально незахищених сім’ях

4.1.1

Поповнення та корекція банку даних про соціально незахищених дітей

 

 

вересень,

жовтень

ЗДВР, класні керівники, соціальний педагог, психолог

 

 

4.1.2

Створення соціального паспорту класу, школи

вересень,

жовтень

Класні керівники, соціальний педагог,

психолог, ЗДВР

 

4.1.3

Вивчення житлово-побутових умов соціально незахищених дітей

 

протягом року

Адміністрація школи,

соціальний педагог

4.1.4

Відвідування дітей сиріт та дітей, що навчаються вдома

протягом року

Адміністрація школи, класні керівники, соціальний педагог

4.1.5

Оздоровлення у літній період дітей пільгових категорій

травень - серпень

Соц.педагог, ЗДВР

  1. Робота з попередження вчинення правопорушень учнями школи

4.2.1

Корекція банку даних про дітей, які схильні до правопорушень

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог, психолог

4.2.2

Проведення інформаційно-роз’яснюваль-

ної роботи серед учнів школи

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог, психолог

4.2.3

Проводити обговорення статей, телепередач на правову тематику

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог, психолог

4.2.4

Провести дискусію «Чи потрібен я Україні таким, яким я є сьогодні?»

березень

Класні керівники, соціальний педагог,

психолог

4.2.5

Здійснення корекції поведінки учнів, які схильні до правопорушень

протягом року

Соц.педагог, ЗДВР, класні керівники,

психолог

 

4.2.6

Залучення учнів схильних до правопорушень до роботи в гуртках, органів самоврядування до суспільно-корисної праці

протягом року

Соц.педагог, ЗДВР, класні керівники,

психолог

 

  1. Діагностична робота

4.3.1

Діагностика колективу

протягом року

ЗДВР, соціальний педагог, психолог

4.3.2

Діагностика рівня вихованості учнів класів

протягом року

ЗДВР, соціальний педагог, психолог

4.3.3

Діагностика фізичного розвитку учнів

протягом року

ЗДВР, соціальний педагог, психолог

4.3.4

Анкетування школярів, котрі мають труднощі в навчанні, виховна робота

листопад

соціальний педагог

4.Корекційно-розвивальна робота

4.4.1

Робота педагогічного колективу за програмою формування загально-навчальних розумових умінь і навичок школярів

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог

4.4.2

Проведення занять з учнями за системою «Учись учитися», з використанням рекомендацій Б.С.Дунського «Абетка навчання»

протягом року

Класні керівники, соціальний педагог

4.4.3

Проведення тижнів пропаганди знань і освіченості

протягом року

Адміністрація школи

4.4.4

Проведення бібліотечних уроків:

- цікаві таємниці у книжковій скарбниці;

- путівки у скарбниці знань.

протягом року

соціальний педагог,

бібліотекар

5.Робота з учнівським самоврядуванням

4.5.1

Аналіз організації літнього відпочинку дітей пільгових категорій

вересень

Соц.педагог, ЗДВР

4.5.2

Допомога учнівському самоврядуванню в розв’язанні організаційних питань,плануванні роботи

вересень

Соц.педагог, ЗДВР

4.5.3

Збір інформації про зайнятість учнів в поза урочний час

листопад

Соц.педагог, ЗДВР, класні керівники

6.Профорієнтаційна робота

4.6.1

Тестування учнів щодо вибору професій 9-х, 11-х класів

вересень,

грудень,

березень

Соц.педагог, класні керівники

4.6.2

Проведення зустрічей із працівниками міського центру зайнятості та представниками ВУЗів

протягом року

Соц.педагог, класні керівники

4.6.3

Практикум для учнів 9-11-х класів:

-«Як скласти резюме»;

-«Що таке співбесіда»;

-«Твоя майбутня професія».

листопад

грудень

Соц.педагог, класні керівники

V. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ПЕРШОКЛАСНИКАМ У ПРИСТОСУВАННІ ДО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

5.1

Соціально-педагогічна діагностика

вересень

Соц.педагог, класні керівники

5.2

Методика «сходинки»

грудень

Соц.педагог, класні керівники

5.3

Тест на визначення тривожності

«Хочете дізнатись, що думає про школу дитина?»

березень,

квітень

Соц.педагог, класні керівники

5.4

Анкетування батьків «Що нам дало навчання?»

травень

Соц.педагог, класні керівники

5.5

Проводити корекційно-розвивальну та консультативну роботу

протягом року

Соц.педагог

VI. ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З МЕТОЮ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ З ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СЕРЕДНЬОЇ

  1. Діагностична робота

6.1.1

Діагностика вивчення рівня інтелекту

вересень,

жовтень

Соц.педагог, класні керівники

6.1.2

Діагностика розвитку емоційно-вольової сфери особистості

квітень

Соц.педагог, класні керівники

6.1.3

Анкетування школярів, щодо виявлення особливостей колективних відносин у

класі

протягом року

Соц.педагог, класні керівники

VII. ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ

7.1

Організація педагогічної пропаганди освіти

протягом року

Адміністрація школи, соціальний педагог

 

7.2

Організація правової освіти батьків

протягом року

Адміністрація школи, соціальний педагог

 

7.3

Організація нагородження батьків учнів за допомогу школі

постійно

Адміністрація школи, соціальний педагог

 

7.4

Проведення зустрічей з батьками майбутніх першокласників

листопад,

грудень

Адміністрація школи, соціальний педагог

 

7.5

Організація роботи школи майбутнього першокласника

грудень

Адміністрація школи, вчителі

VIII. СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ І УСТАНОВАМИ

8.1

Допомога в організації проведення:

- Дня знань

- Предметних олімпіад

- Тижнів з навчальних предметів

протягом року

Адміністрація школи, соціальний педагог,

вчителі-предметники

 

8.2

Допомога в організації пропаганди проти ВІЛ, СНІДу

протягом року

соціальний педагог

8.3

Організація участі школярів у туристичних змаганнях

травень

вчителі фізичної культури, соціальний педагог

ЗУСТРІЧІ, БЕСІДИ, КОНСУЛЬТАЦІЇ

1

Зустрічі з лікарями різних фахів

постійно

соціальний педагог

2

Зустрічі з працівниками кримінальної міліції (бесіди на правову тематику)

жовтень,

березень

соціальний педагог

3

Зустрічі з працівниками управління-служби у справах дітей (бесіди)

протягом року

соціальний педагог