Потужність, фактична кількість учнів та мова освітнього процесу

Фактична мережа на 2017-2018 н.р.