Безпека життєдіяльності та охорона праці

Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму

Посадова інструкція учителя

Посадова інструкція вчителя фізичної культури

Посадова іструкція старшого вчителя фізичної культури

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці для вчителя ЗОШ І-ІІІ ступенів

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

Перша допомога при ураженні електричним струмом

Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

ПРАВИЛА користування та експлуатації вогнегасниками

Типові норми належності вогнегасників

Правила надання першої допомоги при одержанні травм

ВМІСТ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів

ГРАНИЧНІ НОРМИ піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми

Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності