ВУЗ ШАГ
 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Сторінка соціального педагога

                                                                               Демократії краще вчитися в демократичній

                                                                       атмосфері, де заохочується участь, де можна

                                                          відверто висловлювати й обговорювати

   думки, де гарантована свобода висловлювань   

                                                                        для учнів і для вчителів, де панують чесність

     і справедливість

(з рекомендації Ради Європи

«Про викладання й вивчення

прав людини у школі)

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

 

педагогічного колективу з правового виховання

 

-         правова освіта має охоплювати широкі верстви населення:

     учнів, батьків, вчителів

 

-         правова освіта має забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними необхідності  суворого дотримання  положень Конституції й законів України

 

-          учні повинні усвідомлювати єдність своїх прав і обов’язків

 

-         школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, формує в учня основи його професійного майбутнього

 

-         школа готує учня до реального життя

 

-         школа пропагує основні принципи Загальної декларації прав людини, Декларації й Конвенції прав дитини

 

-         школа формує громадянську позицію кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння й користування власністю

 

-         школа вчить учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві

 

СИСТЕМА РОБОТИ

 

педагогічного колективу з правового виховання і

 

профілактики правопорушень

 

(трирівнева структура організації роботи)

 

 

 

I- соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей, запобігання негативному впливу чинників соціального середовища (особлива увага приділяється виховній роботі серед учнів середнього та старшого шкільного віку)

II- профілактика, спрямована  на виявлення негативних змін у поведінці дитини, запобігання їх подальшому розвитку

III-цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, що мають індивідуальний характер.

 

АЛГОРИТМ РОБОТИ  

 

З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

1.Вивчення відносин вчителів з учнями

 

2.Вивчення рівня сформованості професійності педагогічних якостей  вчителів

 

3. Вивчення рівня сформованості професійності специфічних педагогічних якостей вчителів

 

4. Вивчення стану дотримання педагогічного такту у спілкуванні з учнями

 

5.Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічної принциповості в оцінюванні поведінки,знань умінь і навичок учнів

 

6.Вивчення ступеня участі вчителів у профілактичній роботі з проблемними учнями

 

7.Анкетування вчителів «Ви і ваші учні»

 

8.Проведення засідання педради «Шляхи вдосконалення роботи вчителів з профілактики правопорушень і підвищення успішності учнів у навчанні»

 

9.Загальношкільні збори учнів і вчителів «Дружні взаємини - одна з найголовніших умов дисципліни й успішного навчання»

 

10. Загальношкільні збори вчителів і батьків «Про спільну роботу з профілактики відхилень у поведінці і зниженні успішності учнів у навчанні»

 

11.Обговорення з учителями  стану успішності учнів у навчанні й дисципліни на уроках

 

12.Індивідуальна робота з учителями, які припускаються відхилень від педагогічних вимог до навчально-виховного процес

КАРТКА ОБЛІКУ

 

порушень у поведінці, запізнень,пропусків уроків без

 

поважних причин

 

 

Прізвище та імя учня _________________________________

Клас________________________________________________

Класний керівник  ____________________________________

Кортка характеристика учня ____________________________

 

 

 

з/п

ПІБ учителя

Зауваження

Оцінка

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4